Záměrem letošní sbírky je shromáždit peněžní dary na vybudování zahradního posezení se zahradním domkem pro handicapované. Dárce pak za podporu čekají malé i velké cihličky. Letošní akce odstartuje 4. června na Karlově náměstí v Třebíči.

„Jsme rádi, že se Akce Cihla stala takovou tradicí, kdy lidé mohou pomoci svým spoluobčanům s handicapem. Všem, kteří přispějí, moc děkujeme,“ říká koordinátor sbírky Tomáš Barák.

U stánku budou pracovníci a dobrovolníci charity podávat informace o akci, zájemci budou moci přispět do speciálních pokladniček a za příspěvek 100 a více korun obdrží cihličku, kterou mohou s vlastním podpisem věnovat Stacionáři Úsměv.
Plastové pokladny budou před sbírkovou akcí zapečetěny a na konci akce je převezme a spočítá jejich obsah pracovník radnice města, ve kterém se sbírka uskutečnila. Počítání se zúčastní taky zástupce charity.

Sbírka bude zakončena 15. července. Pro zajímavost – loňský výtěžek činil bezmála 63 tisíc korun, které se využily při zakoupení devítimístného automobilu.

Časový harmonogram Akce Cihla na Třebíčsku:
Do zapečetěné pokladničky lze přispět vždy od 8 do 16 hodin u stánku na těchto místech:
- 4. - 5. 6. 2018 na Karlově náměstí (před Řeznictvím Havlíček)
- 7. - 8. 6. 2018 před Kauflandem v areálu Stop Shop
- 18. - 19. 6. 2018 před obchodem Vysočina
- 6. a 20. 6. 2018 před obchodem Albert (ul. Modřínová)
- 21. – 22. 6. 2018 před Penny marketem v Třebíči - Borovině
- 4. – 5. 6. 2018 před Billou v Moravských Budějovicích
- 14. a 15. 7. 2017 při akci Oživené židovské město před sídlem třebíčské charity v ulici L. Pokorného 15

Přispět lze také přímo na účet sbírky č. 2648138319/0800, ČS Třebíč.