„Jedná se o první etapu zemních, stavebních a izolačních prací, která omezí vnikání vlhkosti do zdiva synagogy, především ze severní strany, z prostoru stráně nad budovou. Město nyní vyhlásilo na odvodnění památky veřejnou soutěž, s předpokládanou hodnotou prací ve výši necelých 800 tisíc korun,“ oznámila radniční mluvčí Irini Martakidisová.

Následně, na základě doporučení expertů, proběhnou další etapy obnovy omítek a maleb v interiéru. „Bude probíhat dlouhodobé monitorování vlhkosti a teploty s následným návrhem mikroklimatu v interiéru synagogy a doplňkový průzkum a zkoušky pro přípravu postupu obnovy interiéru,“ doplnila mluvčí.

Zadní synagoga dominuje židovské čtvrti v Třebíči. Pochází z roku 1669. Židovská čtvrť je od roku 2003 spolu židovským hřbitovem a Bazilikou sv. Prokopa zapsaná v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.