„Je to první společná výstava v historii klubu. Někteří z nás už někdy vystavovali, ovšem samostatně. Společně to bude naše premiéra,“ uvedla členka Trefosu Michaela Hasíková. Každý z členů dostane možnost vystavit své snímky na dvou panelech, jaké druhy fotografií a formátu zvolí, je zcela v jeho kompetenci.


Ani tematicky není expozice nijak omezena. „K vidění budou jak digitální, tak i klasické fotografie. Co se barevnosti týče, jsou mezi námi fotografové, kteří preferují pouze černobílé snímky, ale z celkového počtu to vyjde tak půl na půl,“ dodala Michaela Hasíková.


Jak ženský, tak mužský pohled


Založení klubu spadá do března 2006, kdy se sešel kvartet fotografů, kteří se navzájem znali spíše od vidění.


Společná účast na různých fotografických akcích předznamenala klubovou činnost. Postupně se přidávali další zájemci o fotografii a odtud byl již jen krok k založení klubu, který bude mít jasná pravidla fungování a náplně.


V dnešní době se počet členů ustálil, zastoupena je jak klasická, tak i digitální fotografie, témata a okruh zájmů se různí dle zájmu jednotlivých členů. A právě pestrost témat a náhled na věci kolem, a to jak mužským , tak i ženským okem, je jakýmsi znakem klubu.


Od dnešního dne až do konce října se návštěvníci budou moci podívat na svět očima Josefa Březiny, Martina Bukovského, Michaely Hasíkové, Petra Hofmana, Ladislava Horáka, Jaroslava Kršeka, Žanety Malé, Libora Papouška, Josefa Pavelky, Pavla Rybníčka, Věry Ryškové, Miroslava Sedláčka a Miroslava Teplého.