V kině Pasáž začíná již sedmý ročník filmové přehlídky EKOTŘEBÍČ 2008. Potrvá do čtvrtka 24. dubna a představí snímky, které byly uvedeny na 33. ročníku Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM 2007, pořádaném v říjnu loňského roku v Českém Krumlově a Českých Budějovicích.
Během přehlídky bude divákům představeno celkem 27 snímků z festivalu, který je jednou z nejvýznamnějších událostí v oblasti výchovy a vzdělávání k udržitelnému způsobu života u nás.

V rámci přehlídky mají návštěvníci možnost shlédnout mimo jiné filmy, které byly na festivalu EKOFILM 2007 oceněny odbornou porotou. Vítězství a tím i Velkou cenu EKOFILMU získal dánský film režiséra Toma Heinemanna Ukrutně dobrá koupě, který nekompromisně odhaluje exploativní vztah mezi tzv. třetím světem a západní konzumní společností. Film poukazuje na zrádné kořeny falešného blahobytu, který získáváme pouze za cenu utrpení jiných.

Filmový štáb v přestrojení za potenciální kupce z fiktivního nákupního řetězce odhaluje některé drsné podmínky v továrnách v Indii a dokumentuje, jak výroba opravdu probíhá. Farmáři stříkají svá pole s bavlníkem čtyř až pětinásobným množstvím pesticidů, než je doporučené množství – zcela bez ochrany a neumí si ani přečíst varování na obalech od nadnárodních společností.

Držitelem Zvláštní ceny mezinárodní poroty se stal film Itatiaia: pohled dovnitř od brazilského režiséra Christiana Spencera, který přenese diváka do záhad bohatého brazilského atlantického deštného pralesa. Za doprovodu originální hudby přiblíží divákovi přes sto zajímavých druhů.

Cenu za režii si odnesl iránský film Shekkar Nanny, který nás osloví moudrou zprávou z jiné civilizace, která se mnohem přirozeněji než ta naše vyrovnává s otázkami postoje ke světu, které se při našem hektickém a povrchním způsoby života vůbec nedostávají na pořad dne. Shekkar Nanny je 92letá stařenka, která žije v horách v Kermenšáhu, v západním Iránu, a jejíž muž zemřel, když ještě byla mladá.

Film V karpatských pralesích představuje unikátní lesní ekosystém na území Evropy, který byl v červnu 2007 zařazen do seznamu světového dědictví. Film zachycuje původní obyvatele fauny a flóry v uzavřeném přírodním koloběhu života pralesa Stužica, Havešová, Dobroč, Badín, Zadná Tichá a Nefcerka během čtyř ročních období. Za kultivovaný obraz, trpělivost a mnohaletou práci při natáčení jedinečných okamžiků flóry a fauny karpatských pralesů obdržel slovenský tvůrce Zdeno Vlach cenu za kameru.

Cena za scénář byla udělena francouzskému filmu Jaglavak, princ hmyzu, který umělecky a filmařsky ztvárňuje soužití člověka s přírodou. Odhaluje tradiční řešení ekologických problémů a připomíná kulturní dědictví domorodých obyvatel, které západní civilizace často narušila. Jaglavak vypráví úžasný příběh vesničanů, kteří pořádají souboje mezi mravenci a termity. S použitím HD rozlišení a macro záběrů ukazuje tento film strašidelné záběry z termití pevnosti a pozoruhodnou bitvu mezi termity a Jaglavakem.

Cenu v kategorii volná tvorba získal brazilský film Konzumační. Veselá kritika konzumu aneb co se stane s člověkem, který nedokáže přestat konzumovat i když jde na toaletu. Film ve své čtyřminutové stopáži dokázal beze zbytků obsáhnout celou problematiku sebevražedného, krátkozrakého a nepoučitelného chování člověka na planetě Zemi.

Francouzský film Život a smrt v bažině obdržel cenu v kategorii vědecký, vzdělávací pořad za hluboký ponor do spletitých souvislostí jedinečného života jihoamerických bažin a za unikátní zobrazení vodního mikrosvěta. Snaha o získání půdy k pěstování zemědělských plodin vedla všude na světe k vysoušení a zasypávání močálů. Tohoto jevu nebyla ušetřena ani Francouzská Guyana v rovníkové Jižní Americe. Po desetiletí a přes otřesné životní podmínky byli do oblasti močálu Kaw posíláni otroci, aby zde pěstovali rýži. S koncem otroctví se rýžová pole vrátila do své původní podoby močálu a zbylo tu jen pár důkazů lidského odhodlání. Přesto je v srdci mokřadu jezero, jež zůstalo zcela nepovšimnuto developery. Malý ráj, kde život proudí ve stavu dokonalé harmonie. Právě tady se někteří neuvěřitelní a vzácní obyvatelé rozhodli zabydlet: ptáci, plazi a rostliny, které jinde nenajdete.

Cenu v kategorii dokument obdržel italský film Červená stop – utopená skládka, který důsledně mapuje notorickou a dlouhodobou nezodpovědnost lidí v systematickém ničení přírody během obou válek, manipulací se zakázanými jedovatými látkami v jejím nejcitlivějším článku: v moři. Film poukazuje na nemorální chování světových velmocí v otázce likvidace zbraní hromadného ničení cestou utajování problematiky, které ve spojení s lidskou bídou vede k neodstranitelným škodám.

Český film Pokusná zvířata režiséra Zdenka Plachého získal cenu v kategorii publicistika, zpravodajství za volbu společensky nutné, současné a tíživé tématiky drastických pokusů na zvířatech. Lidský život je důležitý a mělo by být o něj pečováno jako o svátost, ale tento život by neměl pokračovat na úkor životů ostatních tvorů, kteří mají právě takové právo prožít svůj život ve zbytcích toho, co zbylo z ekosystému. Jako živočišný druh jsme způsobili více smrti a ekologické genocidy, než kterýkoliv jiný druh. Mučíme a zabíjíme ostatní zvířata a jeden druhého z malicherných příčin či zcela bezdůvodně. Zvířata používáme mimo jiné k vědeckým pokusům - jsou skutečně nutné, nebo mrháme zbytečně životy jiných tvorů?

Cenu Ministerstva životního prostředí si odnesl snímek Sedláci české režisérky Aleny Činčerové, v kterém nám v rozpětí několika let přibližuje příběhy sedláků, jejichž osudy mapují temná místa naší historie. Film o neuvěřitelné síle, která poutá člověka k vlastní půdě, děděné z generace na generaci. O tom, že není moci na světě, která by toto pouto dokázala zpřetrhat. Takovou moc neměl ani komunismus.

Živé srdce Evropy je český film režisérů Roberta Sedláčka a Mariána Poláka, který získal cenu Jihočeského kraje za autorský přínos na téma patriotismu našich lidí vůči unikátním druhům biotopů, živočišných druhů a ekosystémů, které jsou součástí naší krajiny. Česká republika je územím s řadou biotopů, živočišných druhů a ekosystémů, jejichž význam a priorita zachování je celoevropským zájmem. Živé srdce Evropy je cyklem dvou set dvouminutových reportáží, které v hlavním vysílacím čase na prvním programu České televize každý všední den tyto fenomény přestavují. Každý díl obsahuje informaci o daném druhu nebo lokalitě, o jejich roli v kontextu české krajiny a evropské fauny a flóry a způsobu její ochrany. Autoři kladou důraz na lokální patriotismus vůči unikátním druhům a ilustrují ho konkrétními příklady ohleduplného přístupu lidí, kteří v dané lokalitě bydlí nebo hospodaří.

Film z provenience USA Drsný dopad získal cenu statutárního města České Budějovice a cenu studentské poroty. Jde o aktuální příspěvek k celosvětové diskuzi o ropě a s tím spojených následných souvislostí. Ukazuje naši hluboce zakořeněnou závislost na dostupnosti fosilní energie a zkoumá budoucí dopady momentu, kdy množství ropy na světě začne trvale a neúprosně klesat. Zaznamenává střet našeho neutuchajícího hladu po ropě s právy a živobytím domorodých kultur, jiných druhů a planety samotné. Jde o podnětný příběh plný objevů, bolesti, potupy, humoru a nakonec i naděje.

Cena města Český Krumlov připadla českému snímku Dotek z druhého břehu, film, natáčený v Čechách, Nepálu a Tibetu, se prostřednictvím příběhu české ženy zamýšlí nad smrtí a pokouší se vyrovnat s odchodem blízkých lidí. Hlavní představitelka nachází cestu k tibetskému přístupu, který se ke smrti staví otevřeně, nepojímá ji tragicky, ale jako významný předěl ve věčném koloběhu proměn. Osobní výpověď ženy je prokládána citacemi objasňujícími tibetské pojetí úmrtí. (Jedná se o citáty, jejichž autory a prameny jsou Buddha, Jeho Svatost 14. dalajlama, Anagárika Góvinda, Milaräpa, Michel de Montaigne, Sogjal Rinpočhe, Rudá hostina čö a Tibetská kniha mrtvých).

Celou akci pořádá Městský úřad Třebíč – odbor životního prostředí ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. Promítané snímky zapůjčí Ministerstvo životního prostředí. Promítání v dopoledních hodinách (od 9 do 13 hodin) je zaměřeno na školy. Program bude rozdělen na bloky pro jednotlivé věkové kategorie (nižší ročníky ZŠ, vyšší ročníky ZŠ a školy střední). Odpolední program určený nejširší veřejnosti bude probíhat vždy od 13.20 do 16 hodin.

Informace o programu přehlídky bude možno získat na internetové adrese www.trebic.cz, nebo na odboru životního prostředí MěÚ Třebíč, Masarykovo nám. 116/6. (telefon 568 805 255), kde je také možnost využít služeb videotéky a zapůjčit si některý z více než sta filmů s ekologickou tématikou.
Vstup na promítání je volný.