Název má „nouzová vakcinace proti katarální horečce skotu“ a veterinářům nastává období, kdy budou mít plné ruce práce, první vlna musí podle nařízení SVSČR skončit do 14. září tohoto roku.


Z Německa a severu se do Česka začíná pomalu ale jistě šířit virové onemocnění, která se u přežvýkavců projevuje podobně jako chřipka.


Příznakem je též zmodrání jazyka, proto choroba dostala mezinárodní název Bluetongue.


Přenáší se buď ze zvířete na zvíře, nebo bodnutím tiplíka, hmyzu podobného komárovi. V krajním případě může nakažený kus uhynout. Člověku není choroba nebezpečná.


„Pro mě to znamená vydat se do terénu a naočkovat osm stovek kusů dobytka,“ sdělil pro ilustraci třebíčský veterinář Jan Gross. Ve svém rajonu má třeba Okřešice, Budišov, Třebíč.


Adolf Neumann právě z Okřešic pěstuje krávy ve velkém.


„Mám sedm set dobytčat, to se určitě nedá stihnout během jednoho dne, doktor bude muset přijet několikrát, věřím mu, že je to potřeba,“ nastínil svou situaci.


Povinnost očkovat


Vakcinace je povinná pro skot, ovce a kozy starší tří měsíců, jež jsou chovány jako hospodářská zvířata. Přeočkování pak proběhne v intervalu stanoveném výrobcem očkovací látky.


Majitelka farmy s pěti sty kusy dobytka, jež neměla zájem zveřejnit jméno, očkování vítá. „O patálie s nemocnými zvířaty rozhodně nestojím,“ upozornila.


Jiný farmář z Třebíčska ale celou záležitost vnímá pouze jako výdělek pro farmaceutickou firmu. Argumentuje tím, že se zatím v Česku vyskytlo několik málo případů kdesi na Chebsku.


„Tak to mě překvapuje, zaregistroval jsem pouze velmi pozitivní odezvu, naopak někteří lidé říkali, že s očkováním ministerstvo příliš otálelo,“ prohlásil Petr Habáň z odboru komunikace ministerstva zemědělství.


Podle jeho slov vláda v květnu na rozsáhlou vakcinaci uvolnila 155 milionů korun z Vládní rozpočtové rezervy, částku 100 milionů korun již dříve poskytlo ministerstvo financí.


Náklady na vakcínu a přibližně polovina nákladů na vlastní provedení vakcinace budou hrazeny z prostředků Evropské unie, stát přispívá na uhrazení druhé poloviny nákladů realizace očkování.


Podle Jindřišky Horákové z Krajské veterinární správy každý veterinář dostal seznam hospodářství i zvířat, kterých se vakcinace proti katarální horečce týká.