Své umění tam rodičům a dalším posluchačům předvedli žáci dechového oddělení. Další vystoupení budou následovat. Na duben a květen má škola naplánovanou sérii absolventských koncertů, 30. května se pak žáci všech oborů představí na velkém závěrečném Open ZUŠ vystoupení. Základní umělecká škola v Třebíči vyučuje krom hudebních i výtvarné obory. Výstava malých výtvarníků začíná na Městské věži už 3. dubna.