Branného závodu se zúčastnila i Silvie Dvořáková z prvního ročníku Katolického gymnázia, kde studuje obor Živé jazyky. „Já jsem tady už potřetí,“ pochlubila se. Pohyb jí rozhodně není cizí. Ve volném čase prý jezdí na kole, chodí do posilovny a tančí moderní tance.

Pro děti to byla příležitost vyzkoušet si tělesnou zdatnost a mimo jiné i znalosti ze zdravovědy a trestní odpovědnosti. Atrakcí pak byla pro všechny soutěžní stanoviště s daktyloskopií a trasologií.

Ředitel Domu dětí a mládeže Hrádek Miloš Fiala si od závodu slibuje, že může mezi žáky vzbudit zájem o některé zájmové činnosti.