Na louce, kde vojáci postavili několik velkých stanů a zařízení potřebné k dekontaminaci, se havarijního cvičení účastní děti ze školy v Mohelně. Průběh celé akce Deníku popsal mluvčí záchranné roty, praporčík Jiří Zbránek.

Kdyby se stala skutečná havárie, probíhalo by vše stejně, jako nyní?

Ano. Přesně tak, jak to probíhá na tomto místě, probíhalo by to i na jiných místech v republice, kdyby se stalo něco podobného nebo jakákoli jiná krizová situace.

Můžete stručně popsat, co se bude dít, až sem přijedou evakuované děti?

Děti přivezou autobusy do roztříďovacího stanoviště. Tam děti vystoupí a budou pokračovat dále do stanoviště dekontaminace osob. Technika dále pokračuje do stanoviště dekontaminace techniky, kde bude odmořena a bude dále směřovat do evakuačního místa.

Jak dlouho takové odmoření trvá?

Záleží na době, kterou technika nebo osoby strávily v zamořeném prostoru. Na výstupech jsou dozimetrické kontroly, které kontrolují lidi a techniku, zda byla řádně odmořena. Pokud ne, vrací se zpět do místa dekontaminace. Pak proběhne opětovná dekontaminace a další přeměření.

Za jak dlouho jste v případě havárie schopni být na místě? Jak dlouho trvá postavení odmořovacího stanoviště?

Délka přesunu do nás z Olomouce závisí na místu působení. Máme 360 minut na to, abychom byli schopni vyjet. Stanoviště samotné se staví dvě hodiny.

Zasahovali jste někdy u havárie, která by nějak souvisela s únikem radiace?

Zatím se nic takového nestalo a doufám, že se ani nestane. Jedná se stále jen nácviky.

A u jakých situací obvykle pomáháte?

Zasahujeme u vyprošťování a různých kalamit.