„Zaslouží úctu. Nerozlišoval, jestli to byli křesťané, nebo židé. Pro něj to byly děti, které potřebovaly pomoc," říká Jaromíra Hanáčková z třebíčského kulturního střediska.

Kalina pomohl v koncentračním táboře Buchenwald na přelomu válečných let 1944 a 1945 stovkám svých spoluvězňů. Jako správce bloku přepisoval dokumenty, vymýšlel úkryty. Židovské hochy například ukryl do jednoho z baráků, na který umístil ceduli s nápisem „karanténa tyfus", takže Němci se dovnitř neodvážili vstoupit.

Rodný dům už nestojí

„Jeho čin nemá v dějinách druhé světové války obdoby," zmiňuje se publicista Stanislav Motl, který Kalinu pro Třebíč a Českou republiku před několika málo lety znovuobjevil. I on se příští týden zúčastní odhalení pamětní desky v Třebíči, stejně jako vnučka hrdiny Alexandra Bodamer, která nyní žije v Kalifornii v USA. „Mládí prožila v Třebíči. Svého dědečka pamatuje," připomněla Jaromíra Hanáčková.

Pamětní deska bude umístěna na budovu bývalé židovské školy v ulici L. Pokorného, dnešní sídlo Charity. „Místo bylo vybráno po dlouhém uvažování. Rodný dům Antonína Kaliny v Kočičině na Cyrilově ulici už dnes neexistuje. Volba nakonec padla na bývalou židovskou školu, do které chodilo hodně židovských dětí," vysvětlila Hanáčková.

Slavnostní odhalení pamětní desky se uskuteční ve středu 23. září v 17 hodin. Deska v imitaci bronzu ponese trojjazyčný nápis, připomínající hrdinský čin. Antonín Kalina loni v říjnu obdržel od prezidenta republiky Miloše Zemana vyznamenání in memoriam za zásluhy o stát. Zastupitelé Třebíče mu udělili čestné občanství. Je nositelem titulu Spravedlivý mezi národy, který označuje lidi nežidovského původu, kteří zachránili Židy před holocaustem.

Před válkou se Antonín Kalina angažoval i politicky. Stal se třebíčským radním, byl členem KSČ.