Lhůta je stanovena do 15. listopadu. Kdo větve svých vzrostlých stromů v požadované bezpečné vzdálenosti neořeže, může počítat s tím, že mu zaměstnanci E.Onu na pozemek vstoupí a zjednají nápravu sami.

„My to ale nemusíme udělat přesně podle představ majitele. Proto je lepší, když si lidé, kterým vedou elektrické dráty přes jejich nemovitosti, větve raději ořežou dle svého uvážení a vkusu,“ upřesnil Petr Kristek z Regionální správy sítě E.Onu Jihlava. A dodal, že při jakýchkoliv technických obtížích, nebo když si někdo s takovou věcí neví rady, je jepší obracet se na zákaznickou linku E.Onu a tam se poradit. Domluvit se třeba na vypnutí elektřiny.

Třebíčské ulice

„Pravidelně co tři roky zasahujeme v ulici Zahradníčkově. Tam je pod dráty javorová alej. Letos na jaře jsme ji ořezávali. Během podzimu ještě zasáhneme i v ulici Palackého a Nad lesem,“ reagoval Petr Urbánek ze správy městské zeleně odboru komunálních služeb třebíčské radnice.

Petr Kristek z E.Onu upozornil na další fakt: „Na sídlištích se často stává, že u pojistkové skříně bývají osázené keříky. Naši technici, aby se do ní vůbec dostali, musejí keře ořezat. Lidé si pak stěžují. Jenže ze zákona musí být zeleň minimálně 80 centimetrů od těchto skříní.“

Majitelé domků a pozemků, u kterých jsou jako břemeno sloupy elektrického vedení, by měli velmi pečlivě zvažovat, kam se rozhodnou nasázet nové stromy.

Pokud tak činí příliš blízko sloupů, mají do budoucna zaděláno na problémy. Jednak začnou vadit větve, stejně tak i kořeny.

„A k výčtu bych ještě připojil ještě jeden nešvar. Mnohým se betonové sloupy u domů nelíbí, a tak je nechají obrůst popínavým loubincem. Když je pak porucha, technik místo aby sám vystoupal po stupačkách, musí povolat plošinu,“ dodal Kristek.

OŘEZ ZELENĚ POBLÍŽ DRÁTŮ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

* u vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 1 metr
* u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 2 metry
* u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 3 metry
* v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených pozemků povinni umožnit zaměstnancům E.ONu udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 metry po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musejí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmějí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje či větve při pádu.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON a za dozoru osoby jí ustanovené.