Kamenný pomník z roku 1921, připomínající padlé spoluobčany, stojí v Krahulově na návsi. Je nově zrekonstruovaný a jeho okolí je téměř čerstvě upravené. „Zasadili jsme trávník a vysadili keře, udělala se nová přístupová cesta. Pomník má podezdív- ku a je oplocený," vyjmenoval krahulovský starosta František John.

Na opravu a údržbu památníku obec získala krajskou dotaci ve výši patnáct tisíc korun.

Na desce se seznamem obětí si lze přečíst i jméno ruského legionáře Jana Hrůzy. Zemřel ve věku 35 let. Legionář a místní rodák Jan Hrůza sloužil v rakousko-uherské armádě u 81. pěšího pluku v hodnosti vojína. V červenci roku 1917 byl zajat. Do ruských legií vstoupil na podzim stejného roku, byl zařazen jako vojín záložního praporu. Padl v boji 7. 8. 1918 jako vojín 3. střeleckého pluku u Kynu. Je pohřben v Jekatěrinburgu.

18 tisíc obětí

Za příkladnou péči o válečné hroby v Kraji Vysočina bylo v letošním roce vedle Krahulova oceněno i město Humpolec. Na slavnostním vyhlášení krajského kola Vesnice roku 2015 v Martínkově koncem minulého týdne převzali ocenění také zástupci tří obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

„Tentokrát Krajský úřad Kraje Vysočina na ocenění navrhl i vybrané pracovníky městských úřadů, kterým je agenda péče o válečné hroby zákonem svěřena," vysvětlil Daniel Trtík z právního oddělení krajského úřadu.

Pamětní plaketu tak vedle zástupců samospráv převzaly i Zuzana Vostrejšová z Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Iva Vacatová z Městského úřadu Humpolec a Věra Háková z Městského úřadu Pelhřimov.

„Věnují se péči nad rámec svých povinností. Bez nich by zákon o válečných hrobech neměl smysl, byl by pouhým zákonem bez ničeho," vysvětlila Lenka Zvánovcová Lemingorová.

V Kraji Vysočina je evidováno přes 1 800 válečných hrobů a pietních míst, která připomínají přes 18 tisíc obětí. Válečnými hroby jsou podle zákona z roku 2004 místa, kde jsou pohřbeny ostatky lidí, kteří zahynuli při vojenské operaci, v zajetí či při odboji. Zákon za válečné hroby považuje i pietní místa, pamětní desky, pomníky nebo jiné památníky, které padlé připomínají.

Válečné hroby i pietní místa jsou evidovány v Centrál- ní evidenci válečných hro- bů, kterou vede Minister- stvo obrany ČR a je veřej- ně přístupná na webových stránkách www.valecnehroby.army.cz.