Ukázalo se, že reklamace zakázky by nebyla efektivní, protože výměna dlažby za stejnou není možná.

„Dlažba už není ke sehnání ani ve Španělsku. Není ani jasný výsledek soudního sporu, protože na závadě má podíl i projektant,“ vysvětlil místostarosta Miloš Mašek.

Zastupitelé se nakonec rozhodli, že jako kompenzaci přijmou od stavební firmy slevu z ceny díla. Sleva činí celkem 435 tisíc korun.