Rekonstrukce v první etapě zahrnula úsek asi 11 kilometrů dlouhý - od stanice profesionálních hasičů v Třebíči po křižovatku u Valče. A stála 90 milionů korun. Donedávna z velké části pohodlná, přehledná a široká silnice je nově místy užší. Přesněji řečeno, celá trasa má teď jednotnou šířku vozovky (je homogenizovaná) v kategorii S 7,5. Každý jízdní pruh má šířku tři metry, zbytek se počítá na krajnici. Dříve to bylo i přes devět metrů šířky celé vozovky.

Kraj argumentuje, že zákony takovému řešení nebrání. Řidiči z obcí na trase i dukovanští zaměstnanci nešetří ostrými slovy, vůči kraji si neberou servítky. Silnice je podle nich teď méně bezpečná a méně komfortní. Její opravu nepovažují za vstřícný krok vůči veřejnosti, ale za hrubý přešlap. Podle nich měla být u vozovky zachována její původní šířka. Kde byla užší, měl ji kraj rozšířit.

A bývalý senátor, exstarosta Dukovan a předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš přímo vyzývá hejtmana Jiřího Běhounka (za ČSSD) k nápravě.

„Na základě stížnosti členů jsem se obrátil na hejtmana Kraje Vysočina s požadavkem o svolání mimořádného jednání dopravní komise a komise pro výstavbu 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany při Kraji Vysočina. Na jednání chci řešit situaci ohledně rekonstrukce silnice směrem na Dukovany,“ uvádí Jonáš.

Podle svých slov chce také zabránit dalšímu zúžení při chystané druhé části rekonstrukci silnice od Valče po Dukovany.
„Jak už to v Česku bývá, všichni remcají, podivují se, kritizují, ale oficiálně protest k nápravě nepodali. Energetické Třebíčsko a jeho partneři spatřují ve zúžení komunikace nejen komplikace při dopravě, ale přímo ohrožení zdraví uživatelů této silnice,“ vysvětluje Jonáš. 

Bez komentáře

Hejtman Běhounek v reakci na Jonášovu výzvu Deníku pouze stručně a důrazně sdělil, že ji určitě nijak obšírně komentovat nebude a Jonášovi z kraje přijde písemná reakce.

„Uložil jsem to odboru silničního hospodářství. Je to přesně podle všech pravidel (způsob rekonstrukce – pozn. red.), nic dalšího k tomu nemám. Poradíme se, ale nevidím důvod svolávat dopravní ani jinou komisi,“ řekl Běhounek. Podle jeho slov je situace projednaná i „s úřadem a ústavem, který se zabývá nadrozměrnými náklady“, které by v budoucnu mohly zamířit k Dukovanům.

„A v případě, že bychom se bavili o něčem jiném, chci říct, že nevím, kdo to zaplatí,“ sdělil v narážce na výzvu, aby byla zjednána náprava už zúžené silnice. „Protože Integrovaný regionální operační program nám rozšiřovat silnici nepovolí, musí být dimenzovaná podle počtu obyvatel,“ dodal Běhounek.

Důraznost Běhounkova vyjádření může souviset i s tím, že podobné projekty, na něž plynou dotační peníze, mají zakotvenou takzvanou udržitelnost. V překladu několikaleté období, kdy se do hotového díla nesmí sahat, podle informací Deníku by to mělo být u této rekonstrukce pět let.

Krajská mluvčí Jitka Svatošová už prozradila, že i u zbývající části silnice až po Dukovany se kraj plánuje držet normového šířkového uspořádání S 7,5 jako u první části. Termín, kdy se stavaři do silnice pustí, zatím není stanoven. „Protože není dokončena majetkoprávní příprava,“ sdělila mluvčí.

Pochybnosti nad zúžením silnice vyjádřil i jeden z členů krajské dopravní komise Zdeněk Kenovský (ANO). Plyne to ze zápisu z jednání, které se uskutečnilo v říjnu. „Je nelogické na evakuační trase zhoršit podmínky dopravy. Odvolávání se na homogenizaci šíře vozovky by mělo smysl, pokud by došlo ke zlepšení, nikoli zhoršení stavu. Snižuje se tím bezpečnost, plynulost a přehlednost dopravy,“ uvedl Kenovský. Ptal se, jestli je možná náprava a kdy.

Předsedou krajské dopravní komise je Aleš Kratina, kterého veřejnost zná také jako vedoucího odboru dopravy v Třebíči. Co on na výsledek opravy II/351 říká?

„Stavbu jsem si projel hotovou a připouštím, že v úsecích, kde jsou hluboké zářezy do terénu a v minulosti jimi procházela široká silnice, to působí poněkud zvláštně. Mluvím například o úseku u Kožichovic,“ reagoval Kratina. Na druhou stranu jemu osobně to nepřipadá tragické. „Křižovatky s novými odbočovacími pruhy se mi zdají být v pořádku,“ doplnil.

Chyba z minulosti

Podle něj se důležitá chyba stala v minulosti, když Kraj Vysočina definoval své páteřní silnice. Tam, jak říká, dukovanskou výpadovku nezařadil. „Takže když se chystala rekonstrukce, krajští úředníci z tohoto faktu vycházeli. A jelikož se vždy nějaká kategorie musí vybrat, vybrali užší variantu S 7,5,“ vysvětlil.

Kratina věří, že kdyby o páteřní silnici šlo, sáhli by úředníci k širší verzi. „Což by podle mého názoru bylo s ohledem na kapacitu silnice vhodnější. Teď tu máme situaci, kterou jsme v dopravní komisi zdědili z minula, a co s tím,“ položil řečnickou otázku.

Zároveň zmínil, že od křižovatky u Dolních Vilémovic bývala silnice vždy poměrně úzká a nyní je dokonce po opravě místy trochu širší, nejlépe je to vidět u Třebenic. Co mu prý rozhodně vadí, je fakt, že v minulosti při přípravě rekonstrukce silnice kraj důkladně neinformoval veřejnost, jak nakonec bude dílo vypadat. To se musí příště zlepšit.

„Projel jsem si to nakonec až směrem k Dukovanům, tam je dosud neopravovaná silnice úzká, odpovídá přibližně normovému šířkovému uspořádání S 7,5,“ konstatoval. To znamená, že by se podle Kratiny při opravě vlastně ani nezužovala.

K výzvě exsenátora Vítězslava Jonáše z pozice šéfa krajské dopravní komise sdělil, že její členové budou postupovat podle jednacího řádu a reagovat až na konkrétní podněty. „O dopisu pana exsenátora Jonáše vím jen z médií. Pokud mi tento dopis někdo z krajského úřadu předá, samozřejmě ho projednáme. Nicméně platí, že zatím žádné zvláštní jednání svoláno není,“ dodal Kratina.