„Vybrali jsme v soutěži nejlevnější firmu. Vznikne 21 nových parkovacích míst za celkovou cenu 1,35 milionu korun s daní. Termín realizace je od 1. října do 30. listopadu tohoto roku,“ uvedl třebíčský starosta Pavel Pacal. Z jednadvaceti míst budou rovnou tři určená pro invalidy. Což je víc jak 14 procent. Není to příliš? Starosta Pavel Pacal odpověděl, že i jeho to zarazilo a zeptal se úplně stejně.

Jenže českou normu je zkrátka nutné respektovat. „Přičemž výpočet míst pro invalidy nelze úplně jednoduše vysvětlit,“ předeslal. Není to tak, že by na určitý počet parkovacích míst muselo být určité množství vyhrazených míst pro invalidy. „Norma dává dohromady celé území. Počet obyvatel, počet stávajících parkovacích míst a stávajících míst pro invalidy. Ze součtu se vypočítává, kolik míst je potřeba doplnit,“ řekl. I jemu připadá, že vyhrazených stání je hodně, přičemž zejí prázdnotou.

Lidé si všímají, že například před Kauflandem v třebíčské nákupní zóně Stop Shop častokrát není kde zaparkovat. Ale celá řada míst u vstupu do marketu bývá zcela prázdná.

„Stop Shop má nějakou kapacitu nakupujících, z toho se podle normy počítá, kolik se nechá míst pro invalidy,“ poznamenal starosta Pacal.

V Jindřichově ulici jde o dlouhodobý požadavek obyvatel, aby se rozšířilo parkování. Zruší se dožitý asfaltový chodník a náletové křoviny.

„Posunou se kontejnery na tříděný odpad. Lidé si řešení sami navrhli,“ dodal třebíčský místostarosta Vladimír Malý.