Vyhlídka se nachází na skále nedaleko Janova mlýna. V 19. století se tam těžil kámen na stavbu pilířů železničního mostu. Teprve později se skála stala místem rozhledu pro výletníky z Třebíče i okolí.

„Z návrší se v první polovině 20. století nabízel lidem krásný výhled na mlýn s pilou, kapličku, rybník a serpentinu silnice. Během posledních desetiletí však skála postupně zarostla zelení. Poslední razantnější kácení proběhlo v místě ještě na sklonku fungování technických služeb v roce 1992,“ zjistil mluvčí radnice Ivan Přibík.

Městský úřad nechá v nejbližší době odstranit přerostlé stromy. „V důsledku rychlého nárůstu náletových dřevin totiž došlo k úplnému zakrytí výhledů jak z údolí na stěnu bývalého kamenolomu, tak i z vyhlídky směrem dolů. Ačkoliv nyní, v bezlistém stavu, není znemožnění výhledů zcela patrné, snímky pořízené uprostřed vegetačního období za plného olistění jsou jasným důkazem toho, že vyhlídka již úplně ztratila svoji původní funkci,“ popsal Přibík.

Kromě prořezávky náletů se počítá i s pokácením několika starých smrků. Jak radnice oznámila, jejich kmeny jsou napadeny dřevokaznými houbami a při každém větším větru zpravidla v tomto prostoru některý ze smrků spadne.

V údolí se již nyní prořezávají porosty v okolí Máchova jezírka.