Jeho cílem je sběr údajů od náhodně vybraných lidí narozených v letech 1943 až 1982. „Šetření je realizováno formou rozhovoru s tazateli. Ti se prokáží pověřením a občanským průkazem,“ sdělila Jana Daněčková z Českého statistického úřadu.

Samotný dialog je veden na základě dotazníku se šedesáti šesti otázkami. „Na všechny bude respondent odpovídat jen ve zcela výjimečných případech. Většiny se některý oddíl nebo jeho část netýká,“ předeslal Daněčková.

A co statistiky v terénu zajímá? Vzdělávání ve školách, soukromých kurzech, odborné semináře, školení, workshopy i samostudium.
Otázky se dotknou také počítačů, jazykových znalostí či naopak překážek na cestě za vzděláním. Nevyhnou se ani knihám, sdělovacím prostředkům, kultuře, památkám a sportu. Průzkum má trvat až do 22. února.