V budově dnešního obecního úřadu Komárovice se 3. dubna 1882 narodil Vincenc Lesný. Psal o Indii a buddhismu, v Indii opakovaně pobýval i vyučoval. Stal se profesorem Univerzity Karlovy, byl předním českým indologem, zakladatelem česko-indického přátelství.

Intenzivně se přátelil například s laureátem Nobelovy ceny, spisovatelem Rabíndranáthem Thákurem a významnými osobnostmi indického politického života. Překládal ze sanskrtu, páli, hindštiny a především bengálštiny. „Lesného rodný dům je dnes označen pamětní deskou s jeho podobiznou. Na obecním úřadě se nachází pamětní síň Vincence Lesného, kde jsou vystaveny některé z jeho publikací a různé zajímavosti o Indii,“ doplnila Svatošová.

Velvyslance Kotalwara při prohlídce obce doprovázeli zastupitelé a starosta obce Bohumil Šuckrdle a radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a památkové péče Roman Fabeš.