Dosud má třebíčská Via Alta svá oddělení rozptýlená ve čtyřech různých lokalitách. „Dost nás to brzdí,“ přiznal předseda představenstva společnosti Jakub John. Via Alta se zaměřuje na vývoj a výrobu technologických celků k využití odpadů. Vyvinula například technologii a stroj na výrobu takzvaného Polybetu, na jehož výrobu se používá drť z tříděných odpadních plastů. 

V Okříškách se chce společnost věnovat vývoji a konstrukci dalších technologických celků. „Naše činnosti nejsou zatěžující pro okolí. Dlouhé týdny něco vymýšlíme a projektujeme, potom si zadáme výrobu dílů. V hale je pak smontujeme a odzkoušíme. Není při tom hluk jako v klasické strojírně,“ popsal Jakub John zastupitelům městyse.

Areál bývalého truhlářství společnost sice kupuje od soukromého vlastníka, od městyse ale potřebuje k naplnění svého záměru změnu územního plánu. Areál je v něm zanesen jako plocha pro řemeslnou výrobu a skladování. Činnost vývojářské a konstruktérské společnosti ale spadá do kategorie lehký průmysl. Zastupitelé dali v úterý ke změně svolení. 

Jakub John přislíbil, že městys na přesídlení společnosti neprodělá. „Právní sídlo firmy bychom rádi převedli do Okříšek. Jsme firma s padesátimilionovým obratem, to není z hlediska daňové výtěžnosti zanedbatelné. Tam, kde působíme, se snažíme pomáhat, podporujeme místní spolky a spolupracujeme,“ řekl. 

Do Okříšek společnost hodlá po odkupu areálu přestěhovat montážní část ještě letos. Jakub John nicméně upozorňuje, že jisté ještě nic není. „Jsme na začátku jednání. Jsme ve fázi zjišťování proveditelnosti našeho záměru v Okříškách. I jednání s vlastníkem jsou na počátku,“ zdůraznil jednatel. 

Vedení obce se k záměru třebíčské firmy staví vstřícně. „Areál už několik let není využívaný. Z pohledu městyse se jedná o zajímavý záměr, který by přivedl do Okříšek firmu s atraktivním výrobním programem, navíc s vysokou přidanou hodnotou. Navíc neznamená žádnou významnou zátěž pro okolí,“ vyjádřil se starosta Zdeněk Ryšavý.