Vandalové si vzali na mušku i sousoší u kostela svatého archanděla Michaela ve středu obce. Vypadá tristně. Vandalové u něj loni na podzim uťali hlavu soše svatého Jana Nepomuckého. Devastaci neušla ani sousední socha svatého Jana Křtitele. „Kdysi bývala Želetava vzkvétající střediskovou obcí. Dnes se sem vandalismus stahuje možná i proto, že slušných obchodů tu rychle ubývá a naopak přibývá zařízení typu restaurací,“ zamýšlel se farář Pavel Rostislav Novotný.

Znevažování kulturního dědictví se ze středu obce šíří dál. Vandalové u gotické kaple svaté Kateřiny na hřbitově rozbili okna. Právě pro opravu střechy této vzácné historické stavby se obci s církví podařilo sehnat finance.

„Už třetím rokem působím v Želetavě a stále hledáme prostředky na to, jak památky a prostranství zvelebit. Na brigády nám chodí pomáhat i místní. Ale co naplat, když veškeré úsilí je marné. Problém s výtržníky se tu řeší neustále,“ posteskl si farář.

Situace došla tak daleko, že se jí zabývali místní radní na svém zasedání na konci dubna. Ti v zápise z jednání k řádění vandalů uvedli: „Ve svém důsledku mohou tyto projevy zapřičinit uzavření farní budovy v Želetavě. Aktéry těchto deliktů jsou ve většině případů žáci druhého stupně školy v Želetavě.“

Starosta uvažuje o umístění kamer

Podle starosty obce Radka Malého se nyní radnice bude snažit vyvíjet osvětovou činnost skrze místní zájmové organizace a spolky a rovněž školu.
„Naše pravomoci jsou omezené, a pokud se nám nepodaří nějakým způsobem vandalskou činnost utlumit, asi nám nezbude nic jiného než pořídit kamerový systém,“ dumal starosta.

Jednání radních na obci se zúčastnil i ředitel místní základní školy Bohumil Dohnal. „Byla tam zmínka, že se údajně jedná o žáky základní školy, ale nebyli uvedeni jmenovitě. Vzhledem k tomu, že se vandalismus stává v době noční a odpolední, tak jsme ve škole pouze děti informovali o té situaci a vysvětlili jim, že takové věci se dělat nemají,“ řekl Dohnal.

Podle jeho slov nebyla škola kvůli vandalismu v obci vyzvána ke spolupráci ani obcí, ani policií. Ředitel si myslí, že na vandalské činnosti, která probíhala i v nočních hodinách, se podílelo širší věkové spektrum.

Téhož mínění je i želetavský farář. „Jakmile se udělalo hezké počasí, stahovala se do Želetavy omladina, která se sem přijela vyřádit. Želetava je jakýmsi dopravním uzlem, přestupním místem. A také je tu velká spádovost obcí ještě z minulých let,“ mínil.

Podle faráře započaly problémy už v době, kdy se v Želetavě začali střídat majitelé restaurací, jeden čas zde byl i nonstop bar. Přímo naproti kostelu je restaurace.

Na problémy s výtržníky farář Novotný prý upozorňoval i obvodní oddělení Policie ČR v Moravských Budějovicích. „Řekli mi, že to monitorují. Ale neměli vůbec ani zájem se sejít. Ti, kteří by to tu měli hlídat, tudy jen projedou na Kasárna, kde možná řeší dopravní přestupky. Tvrdí, že nemají peníze, aby do Želetavy denně jezdili,“ zlobil se.

Vyjádření mluvčí policie se Deníku včera nepodařilo zajistit. Želetavský farář se domnívá, že když vandalové znají přístup policie, pak už si dovolí leccos.