Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v kostýmech tří králů, což ale není podmínkou. Vedoucí skupinky musí být starší patnácti let a na požádání se prokáže platným průkazem, který ho opravňuje sbírku provádět.

Koledníci mají pokladničku s červenobílým logem Charity, úředně zapečetěnou dvěma pečetěmi jedna s razítkem Oblastní charity Třebíč, druhá s razítkem místního městského či obecního úřadu.

„Prosím o vlídné přijetí našich koledníků, velmi si vážím jejich pomoci, kdy často za nevlídného počasí, přesto s nasazením, konají tuto službu. Někteří opakovaně po celá léta. Budeme rádi za každý váš příspěvek do pokladničky, neboť každá koruna pomáhá," přeje si ředitel třebíčské Charity Petr Jašek.

Za obnos vhozený do pokladničky dostanou dárci jako symbolické poděkování malé balení tříkrálového cukru, případně informační letáček, nač se sbírka v třebíčské Charitě využije a jak pomohla ta loňská.

Pokud dají obyvatelé domu souhlas, napíší koledníci křídou na domovní dveře znamení K+M+B+2016, začáteční písmena latinské věty Kristus Mansionem Benedicat 2016. Ta česky znamená Kriste, požehnej tomuto obydlí v roce 2016!

Z loňské sbírky zakoupili biofeedback EEG určený k sebeučení mozku pomocí takzvané biologické zpětné vazby, K-centrum Noe pořídilo zdravotnický materiál a přilepšily si i další služby Charity.

Hlavním bodem sbírky v roce 2016 bude výstavba nového Domova pro matky Třebíč i s prostory pro službu Rané péče Třebíč, která podporuje rodiny a děti se zdravotním postižením.

Z části výtěžku se dokončí stavební práce v objektu v ulici Generála Sochora, kde sídlí služby pro seniory a nemocné. Je třeba koupit auto pro pečovatelskou službu, která pomáhá lidem na velkém území Třebíčska. Ze sbírky bude hrazena humanitární, materiální či finanční pomoc lidem v sociální a zdravotní nouzi. „Prosíme, upozorněte na tuto možnost lidi, kteří potřebují pomoc," žádá koordinátorka sbírky Martina Veselá.

Svoji kolednickou skupinu bude mít i ředitel Petr Jašek. Ten nejprve vyrazí 5. ledna do Jaderné elektrárny Dukovany. O den později navštíví ve třináct hodin třebíčskou radnici a o hodinu později také přijdou na Karlovo náměstí v Třebíči, kde bude připraven i bohatý doprovodný program.

„Od radnice bude vycházet průvod tří králů a dalších koledníků v dobových kostýmech a zamíří k živému betlému u vánočního stromu, kde se pokloní Ježíškovi a předají mu své dary. Průvod přivítá starosta města Pavel Janata a požehná třebíčský děkan Jiří Dobeš," popsal Jašek.

Pokračovat se bude zpíváním, soutěžemi a dalším programem. „Za doprovodu harmoniky si pak společně zazpíváme koledy, vystoupí děti ze Základní umělecké školy a taky souboru Bajdyš. Chystáme se zde uspořádat soutěž o Nejkrásnější skupinku tří králů. Zveme proto tříkrálové skupinky k hojné účasti. Menší děti se mohou povozit na konících. Na místě bude drobné občerstvení, teplé nápoje čaj, punč a káva," láká ředitel Petr Jašek.