„Výtahy jsme dosud od zhotovitele nepřevzali. Naopak uplatňujeme vůči zhotoviteli, i jejich dodavateli firmě Otis, veškeré sankce plynoucí ze smlouvy o dílo. Bohužel firma opakovaně nedodržuje smluvní termíny zprovoznění výtahů,“ sdělil minulý týden mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

Včera už situace vypadala nadějněji. Podle zjištění Deníku jsou výtahy funkční, cestující jimi ale stále jezdit nemohou. Chybí k tomu razítko Drážního úřadu. „Předpokládáme, že kladné stanovisko vydáme během několika málo následujících dní. Jakmile od nás výtah obdrží průkaz způsobilosti, může být veřejnosti investorem zpřístupněn,“ sdělil mluvčí Drážního úřadu Martin Novák. Posudek podle něj úřad nemohl vydat dříve, protože investor SŽDC požadoval po dodavateli změnu konstrukce výtahu. „Ke změně již došlo, proto nyní Drážní úřad posuzuje žádost o schválení,“ vysvětlil.

Zrekonstruované třebíčské nádraží je zatím v režimu zkušebního provozu, dosud nebylo zkolaudováno. „Toto je běžný stav, který slouží k odhalení nedostatků. V tomto období je zhotovitel průběžně odstraňuje,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Zbývá ještě povrchově upravit a natřít betonové stěny podchodu. „Cílem těchto úprav je kosmeticky sjednotit pohledový beton,“ dodal Illiaš. Hotovo by mělo být do konce června.