Projekt s názvem Odkanalizování místních částí města Třebíče a obce Okřešice svazek rozdělil na dvě fáze. Veřejnou zakázku vyhlásil na první z nich a podle soutěžené ceny očekával, že za ni zaplatí okolo 116 milionů korun. Nabídek se sešlo hned devět a odhadovanou cenu převyšovaly velmi výrazně všechny svazek by z kapsy musel vytáhnout od 150 do 180 milionů.

A to se představenstvu nelíbilo. „Představenstvo vyhodnotilo, že na projekt nemá finanční prostředky, a soutěž byla zrušená," řekl tajemník svazku Karel Nedvědický. „Diskuse k tomu byla, ale když ekonom vytáhl čísla se spoluúčastí svazku, ukázalo se, že na to v tuto chvíli nemáme," doplnil. Svazek na odkanalizování dostal 89 milionů korun od Státního fondu životního prostředí (dále fond), desetiprocentní částkou by přispělo město Třebíč. Zbytek peněz měl sehnat svazek. Ve svých zdrojích je ale nenašel.

Právě peníze od fondu jsou pro celý projekt klíčové. Zrušení soutěže podle Nedvědického neznamená, že by o ně svazek automaticky přišel. „Není to tak, že by svazek přišel o dotace, ale zkoušíme to jiným způsobem. V polovině dubna proběhne jednání na fondu, zda by nebyla možnost financování akce nějakým způsobem rozfázovat. Pokud by fond na náš návrh přistoupil, začalo by se něco dělat už v letošním roce," podotkl Nedvědický.

Peníze, které nyní svazku na odkanalizování chybějí, by se podle Nedvědického v případě rozfázování do více let podařilo sehnat.

Představenstvo doufá, že fond na nápad svazku rozfázovat projekt kývne. Jestli ne, znamenalo by to stopku pro dotaci v současné výši. „Pokud by fond náš návrh neschválil, bude svazek čekat na další finanční možnosti," dodal Nedvědický. Ty by však výše současné dotace od fondu téměř jistě nedosáhly.

„Akce je v podstatě připravená a to, že to kvůli vysokým nabídkám nevyšlo nyní, neznamená, že se nepodaří najít zdroj financí," zůstává optimistický Pavel Heřman, třebíčský radní a dosavadní předseda svazku. Na tomto postu jej však již brzy nahradí starosta Pavel Janata. Původní plán letos hovořil o zahájení prací na všech devíti stavbách první fáze, nyní bude svazek rád, když vyjde alespoň třetina.

Drobných úprav se letos každopádně dočká kanalizace u Pocoucova. Kvůli narovnání silnice na Velké Meziříčí dojde k položení potrubí pod nově vznikající silnici. „Potrubí chceme položit pod novou vozovku na dvou úsecích, těsně u Pocoucova a nahoře nad pekárnou. Chceme, aby to pro budoucí kanalizaci bylo připravené. Nebudeme přece za rok rozkopávat novou silnici, abychom připojili dvě roury. To je radši položíme rovnou," Heřman. Nové roury pod státní silnicí svazek vyjdou zhruba na 200 tisíc korun.

O budoucnosti pocoucovské kanalizace nic nevědí místní. „Nemám žádné informace, připadá mi, že město dělá všechno o nás bez nás," postěžovala si Marta Sobotková, tzv. malá starostka Pocoucova. „Komunikace dobrá není. Když se mě občané zeptají na konkrétní věc, nevím, co jim mám odpovědět," doplnila s tím, že detailnější informace nemá ani ze strany svazku.

Pokud se projekt podaří zrealizovat, vznikne zhruba 24 kilometrů nových kanalizačních sítí a čistička odpadních vod v Sokolí.