„Stávající kanalizace bude odvádět dešťovou vodu, nově vybudovaná kanalizace bude sloužit jako splašková. V rámci akce budou vybudovány i nové přípojky k domům,“ popsala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Práce v obou místních částech budou prováděny etapově dle harmonogramu, v termínu od 15. dubna do 31. října letošního roku. V Pocoucově jsou plánovány čtyři etapy prací a s tím souvisejících uzavírek jednotlivých úseků silnic, v Budíkovicích pět etap. „Na základě postupu prací mohou být v průběhu termíny operativně změněny,“ upozornila mluvčí.