Mladé výtvarnice, studentky Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě, vystavují své práce v hudebním oddělení Městské knihovně v Třebíči. Představuje se tam Jaroslava Kučerová, která vystavuje převážně fotografie, a Monika Bízková se svými kresbami, temperami nebo pastely.

Výstava je přístupná do konce ledna.