Je věnována Skupině 4; sdružení třebíčských výtvarníků, které spojoval a spojuje vztah k modernímu a ve své době avantgardnímu umění.
Skupina 4 působí na české výtvarné scéně už 42 let a stále aktivně vystavuje.

Důležitý impuls ke vzniku skupiny dal známý třebíčský umělec a tehdejší učitel mladých výtvarníků Ladislav Novák.
Sám sice nebyl zakládajícím členem skupiny, ale měl vliv na její další vývoj.
Zakládající čtveřici Miroslav Pálka, Milan Nestrojil, Zdeněk Šplíchal a Zdeněk Štajnc postupně doplnila jména nových členů a hostů, kteří se skupinou vystavovali: Václav Dosbaba, Miroslav Kubíček, Lubomír Kressa st., Arnošt Pacola a další.

Všichni jmenovaní včetně Ladislava Nováka jsou v nové publikaci zastoupeni. Kniha krom barevných a černobílých reprodukcí obsahuje i podrobnou faktografickou část. Autorsky se na ní podíleli Jiří Valoch, Josef Chalupa a Jan Šplíchal.
Monografie Skupiny 4 vyšla za finanční podpory kraje Vysočina a města Třebíč.