„Už v odpoledních hodinách 28. října se do Třebíče donesla informace, že byl vyhlášen suverénní stát a většina obyvatel ve městě s nesmírným nadšením přijímala veškeré zprávy o vyhlášení samostatnosti. Nebylo se čemu divit, protože Třebíč se vždy řadila k městům se silným českým národním cítěním. Učitelé do školních kronik s radostí zapisovali, že se naše země vymanily z poroby trvající tři století, že v oněch dnech praskaly habsburské okovy a že jsou konečně zpřetrhána jha rakouské nadvlády. S nadšením byly v převratových dnech organizovány tábory lidu, obyvatelé města se snažili s poklidným převzetím moci pomáhat, jak mohli, a pro celý tehdejší politický okres Třebíč se ustanovil Revoluční národní výbor v čele s profesorem zdejšího gymnázia Janem Máchalem,“ popsala archivářka Jitka Padrnosová.

Výstava s názvem Ať žije republika připravovaná Státním okresním archivem Třebíč ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Třebíči a Městským kulturním střediskem Třebíč představí právě písemnosti Revolučního národního výboru, městského zastupitelstva Třebíče a zmíněné kroniky škol.