Příjmy kraje loni převýšily 8,2 miliardy korun, na konci roku z nich nebylo vyčerpáno zhruba 200 milionů.

Do Fondu Vysočiny, z nějž krajská samospráva dotuje grantové programy, bylo ze zůstatku hospodaření již dříve převedeno 53 milionů. V minulém roce z tohoto fondu kraj podpořil aktivity obcí, neziskových organizací či podnikatelů ve 30 programech.

Asi 25 milionů korun z loňského zůstatku padlo na doplacení loňských závazků, dalších 17 milionů korun kraj vrátil do státní pokladny, protože šlo o dotace, jež nevyčerpal kraj či obce.

Ve Fondu strategických rezerv, který slouží i k financování evropských projektů, měl kraj na přelomu roku 269 milionů korun. V nejbližších letech bude na proplácení dotovaných akcí potřebovat stovky milionů. Peníze se do krajské pokladny budou z části vracet po vyplacení dotací. Mezi již ukončené krajské projekty patří vybudování páteřní telekomunikační sítě Rowanet. Kraj ji dokončil loni v březnu, slíbených 13 milionů korun z Bruselu dostal v září.

Krajský rozpočet na rok 2006 byl schválen ve výši 7,013 miliardy korun. Během roku bylo provedeno téměř 400 rozpočtových změn. Region si poprvé otevřel dlouhodobý úvěr, a to na půl miliardy korun kvůli opravám poničených silnic. Loni z něj vyčerpal 150 milionů, zbývající část vybere v tomto roce. V letošním rozpočtu kraj počítá s příjmy a výdaji 7,55 miliardy korun, což představuje meziroční navýšení o osm procent.