Vysočina Tourism převzala po době, během které cestovní ruch zažíval řadu restrikcí, způsobených proběhlou pandemií. „Mým hlavním cílem je, nastartovat cestovní ruch prostřednictvím výkonnostního marketingu. Zásadní je pro mě spolupráce přímo s partnery z regionů, zejména s podnikateli v cestovním ruchu,“ vyjádřila se Königová.

Už stihla učinit i své první ředitelské kroky. Byl dokončen výzkum nejčastějšího vysočinského turisty, který pro organizaci sestavila jihlavská polytechnická škola. „Z toho nám plyne, že nejčastěji na Vysočinu jezdí člověk se střední školou a maturitou, v rozmezí třiceti pěti až čtyřiceti devíti let. Jsme za tyto údaje vděční, budou se nám hodit, když budeme zaměřovat propagační materiály,“ konstatovala Königová.

Také z průzkumu například plyne, že návštěvníci si nejvíce užívají poznávací turistiku, a informace o kraji se dovídají nejčastěji o známých. „Vysočinu také vnímají jako bezpečný a klidný kraj, což je pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu určitě dobrá zpráva,“ radovala se Königová.