Vlna teroru, poprav a vysídlování zaplavila region po vraždě tří komunistických funkcionářů v babické škole. Zasáhla celé rodiny na několik příštích generací. Nejzrůdnější na páchaném násilí je fakt, že se neodehrávalo v žádném válečném období. Tehdy ubližovali Češi Čechům, často i sousedé sousedům.


„Je možné, abychom to dnes pochopili? Skoro ne,“ ptá se jeden z pamětníků, Jan Nekula z Moravských Budějovic.
„Byl jsem tehdy malý kluk, pamatuji si to jako dobu temna, strachu. Rolnické komise z města, ano i z Moravských Budějovic, přicházely do vesnic s příslušníky SNB a předvolávaly lidi na národní výbor. Vyslýchali, vydírali, zabírali majetek, stroje, dřevo, jídlo, pronásledovali lidi, vyhrožovali kriminálem a vystěhováním, postihem dětí. Měli absolutní moc,“ vzpomíná.


Svědectví o osudovém dramatu padesátých let podává nová kniha Luďka Navary a Miroslava Kasáčka Mlynáři od Babic. Kasáčkův tchán mlynář Melkus byl zatčen již v padesátém roce a odsouzen na sedm a půl roku vězení. Jeho osud byl předvojem událostí, které měly přijít o rok později. „Zdál se mi sen. Přišel za mnou tchán, Alois Melkus, a řekl mi: Mirku napiš to. Vzal jsem tužku a napsal článek,“ objasnil zrod knihy Miroslav Kasáček. „Kniha vznikla proto, aby se tato doba již nikdy neopakovala,“ dodal.


Materiál na knihu sbíral od roku 1968 po rodinách a pamětnících. Na konečné podobě knihy se pak podílel redaktor Mladé fronty Dnes Luděk Navara. „Překvapilo mě, kolik zla, násilí a lidské bezohlednosti se koncentrovalo do jednoho místa, do jednoho kraje,“ podotkl Navara.


Že je třeba tragická období dějin stále znovu připomínat, na tom se shodli všichni účastníci výstavy o zločinech komunismu. Za pravdu jim dávají výsledky ankety, kterou před časem uskutečnili členové Konfederace politických vězňů v gymnáziích na Vysočině. Na otázku „Znáte název Babice a víte, co se tam stalo?“ dala zápornou odpověď většina studentů v Jihlavě, Telči i nedalekém Velkém Meziříčí.