V letním seriálu se ohlížíme za případem Babice. Seriál je ukázkou z právě vydané publikace o životě Jana Buly Oběť případu Babice

Po zatčení byl Jan Bula, stejně jako ostatní, odvezen do Hluboké ulice v Jihlavě, do sídla StB, kde byla zřízena vyšetřovací věznice. Cestou mu byly nasazeny kožené brýle. Byl umístěn do kobky v podzemí budovy, ale jen na několik hodin. Večer ho odvedli k dalšímu výslechu. Byl opět doprovázen bitím a kopanci. Vyšetřovatelé donutili Jana Bulu k uvedení jmen osob, které záměrně kryl. Rokytnický farář již konkrétně popsal návštěvy Ladislava Malého a jmenoval i Drahoslava Němce. Vysvětloval, že se Malému pokusil zabránit v jeho další činnosti, odmítl jeho další prosbu o přenocování na faře a spálil jeho dopisy. Snažil se přesvědčit vyšetřovatele, že se Malému snažil rozmluvit jeho jednání a uchránit před ním další nevinné. Především Miloslava Hloucha.

Do zápisu uvedl: „Asi v polovině dubna jsem poslal po Hlouchovi Malému dopis, ve kterém jsem mu psal, aby své činnosti zanechal, nepřiváděl lidi do neštěstí, že Miloš Hlouch jít do lesů nesmí, že je na hospodářství sám, že jeho matka by to těžce nesla. Vytýkal jsem mu, proč zbytečně lže, a proč má na všechno příliš velké oči a aby Březovou opustil."

Zájem o případ měla nejvyšší místa

I přes toto přiznání však StB neměla výraznějších důkazů pro jeho kriminalizaci a případný monstrproces. Vina rokytnického faráře spočívala pouze v tom, že podezřelého spolužáka nechal přespat na faře a jeho přítomnost neohlásil. Přitěžujícím argumentem pak byl také fakt, že navštívil Malého v hájovně na Březové. I to však bylo stále málo. Zájem na odsouzení P. Jana Buly byl z nejvyšších míst a měl režimu posloužit jako exemplární případ, který měl zastrašit ostatní kněze a věřící. O případ Bula se osobně zajímal přední ideolog KSČ a ministr informací Václav Kopecký. Nakonec se zrodil plán zatknout další režimu nepohodlné osoby v Rokytnici a vytvořit z nich ilegální skupinu v čele s farářem Bulou. Jména dodali místní komunisté v čele s Antonínem Přemylem. Jednalo se o přátele Jana Buly a zaryté nepřátele socializace venkova. Zatčeni byli Bohumil Krátký, Václav, František a Josef Vejmelka, Jaroslav Václavek, Václav Machovec a Jan Sochna.

Představu StB o údajné ilegální skupině v Rokytnici nad Rokytnou schválila krajská pětka i ministr Kopecký. Chystaný proces měl očernit církev. Nevinný kněz se měl stát vlastizrádcem a třídním nepřítelem. Vyšetřovatelé dostali za úkol zlomit zatčené a donutit je k přiznání. Zatčení museli potvrdit založení a existenci protistátní skupiny v Rokytnici a především protistátní činnost rokytnického faráře. Například Václav Machovec ve svém přiznání musel uvést, že s Bulou a Krátkým napsali výhružný dopis předsedovi Přemylovi, kde mu vyhrožovali, že pokud nepřestane terorizovat rokytnické spoluobčany, bude pykat. K osobě Jana Buly byl nucen ještě dodat obvinění, že: „Bula je velmi vynalézavý v získávání mladých lidí, které ovlivňuje pomocí náboženství a tak je získává. Měl v obci velkou váhu a slovo, což je vidět z toho, že Rokytnice, která je převážně zemědělská, špatně plnila dodávky."

Jan Bula tento několikahodinový výslech absolvoval 1. června. Den před tím mu byla podána pouze přesolená karlovarská polévka. Po ní nedostal napít. Naprosto vyčerpán byl odveden k výslechu. Byl překvapen tím, co po něm chtějí, a odmítal se přiznat ke lži. Nechápal, proč by se měl přiznat k nějaké ilegální organizaci.

Vyšetřovatel proslulý svou brutalitou Antonín Achylis z KV StB Jihlava.Šestihodinové utrpení

Výslech vedl nadporučík Antonín Achylis, který patřil k nejsurovějším vyšetřovatelům jihlavské StB. Kovovým boxerem vyrazil faráři přední zuby, zkopal ho a zmlátil gumovým obuškem. Jan Bula měl na hlavě kožené brýle a tak nevěděl, odkud dostane další ránu.

Utrpení trvalo neskutečně dlouho. Nakonec rozechvělou rukou podepsal protokol, který se stal podkladem pro připravovaný proces s rokytnickou skupinou. Jan Bula byl tak donucen přiznat, že s Františkem Vejmelkou a ostatními založil protistátní organizaci a inicioval její vyzbrojení. Podepsal tři protokoly. Chybí v nich úplně argumenty pro případnou obhajobu. Vyšetřovatelé záměrně neuvedli, že Jan Bula se snažil aktivity Malého omezit. Naopak nechybí sebeobviňování. V závěru protokolu je uvedeno, že si je vědom svého provinění, které zasluhuje značný trest.

Kruté výslechy skončili. Z vyšetřovací věznice StB v Hluboké ulici byli všichni na konci června převezeni do vazební věznice v areálu jihlavského krajského soudu v Tolstého ulici. Scénář procesu s rokytnickou skupinou byl připraven a velitel KV StB v Jihlavě František Zita dal pokyn k vypracování trestního oznámení jako podkladu pro obžalobu prokuratury.

Celá záležitost byla předána justici za účelem soudního monstrprocesu. Z něho však nakonec sešlo. Do jeho příprav totiž zasáhla událost, která překvapila nejen celý kraj, ale i vládnoucí stranu.

FRANTIŠEK KOLOUCH