Jejím účelem je přehled podnikatelů s jejich typickými výrobky na Vysočině. V současné době databáze nabízí informace a kontakty na 48 regionálních firem. V budoucnu však bude tato Databáze výrobců z Vysočiny rozšířena o další kontakty, mimo jiné také o výrobce s produkty nesoucí značku kvality Regionální produkt.


Kromě názvu výrobce a produktu obsahuje databáze další cenné informace pro všechny zájemce o vysočinské produkty, jako je například adresa a kontaktní údaje firmy či webové stránky výrobce, které nabízejí další informace o produktech včetně možnosti jejich prodeje.


„Hlavním cílem nové internetové adresy je podpořit domácí producenty, upozornit odběratele na nabídku regionálního trhu a v neposlední řadě také zvýšit povědomí občanů o typické produkci u nás na Vysočině,“ uvedl Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.


Výrobci byli do databáze zařazeni na základě jejich účasti na Veletrhu produktů typických pro kraj Vysočina. Do databáze se může přidat každý, kdo vyrábí produkty typické pro kraj.