„Podle současných právních předpisů lze silniční vozidlo vyřadit z provozu na základě žádosti vlastníka auta, nebo pokud zaniklo povinné ručení," upozornila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Jestliže vyřazení auta z provozu trvá déle než dvanáct po sobě jdoucích měsíců, je vlastník povinen po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití.

„Pokud toto majitel auta neudělá, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta, a to až do padesáti tisíc korun," upozornila mluvčí.

Odbor správních činností třebíčského městského úřadu eviduje celkem 99 majitelů aut v celém správním obvodu, kteří tuto zákonnou povinnost nesplnili. „Apelujeme proto na motoristy, aby včas údaje ve změně provozu svých aut nahlásili, a vyhnuli se tak zbytečným sankcím," vyzvala radniční mluvčí.