Dobrý životopis

Návodů, jak napsat strukturovaný životopis, najdete na internetu hodně – stačí do vyhledavače napsat heslo „strukturovaný životopis“. Obecně by se v každém životopise měly objevit základní údaje o vaší osobě – jméno, bydliště a kontakt na vás. Datum narození, rodinný stav nebo počet dětí uvádět nemusíte. Dále uveďte vzdělání, kterého jste dosáhli, a chronologicky seřaďte zaměstnavatele, pro které jste pracovali. Nazávěr můžete uvést vaše jazykové, počítačové nebo řidičské dovednosti a vaše koníčky a záliby.

Zamyslete se nad tím, co byste vašemu potenciálnímu zaměstnavateli mohli nabídnout, jaké jsou vaše zkušenosti z předchozích zaměstnání, co všechno umíte, co jste vystudovali, tréninky a školení, které jste absolvovali. Pamatujte si, že dobrá práce si nenajde vás, ale vy si musíte najít ji. Mladí lidé nebo absolventi by mohli nabídnout svůj elán, flexibilitu, ochotu se cokoliv nového naučit, dále se rozvíjet. Zkušenější pracovníci mohou nabídnout novému zaměstnavateli svou zodpovědnost, solidnost a stabilitu.

Pokoušejte si hledat práci již během výpovědní doby. Musíte si uvědomit, že pokud chce firma obsadit pracovní pozici, která vyžaduje středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, může výběrové řízení trvat i několik měsíců.

Zvažte, zda jste ochotni za prací dojíždět nebo se dokonce přestěhovat. Trendem dnešní doby je stěhovat se za prací, ale zatím se takto přizpůsobují hlavně mladí lidé, kteří nemají svou vlastní rodinu, popřípadě nemovitost, a jsou ochotni opustit rodné město.

Další možnost

Pokud jste vystudovali obor, ve kterém dnes jen těžce najdete uplatnění, pak se na Úřadu práce zeptejte na možnosti absolvování rekvalifikačních kurzů. Nabídka je široká například automechanik, barman, kuchař/číšník, kosmetička, manikérka, různé zdokonalovací kurzy jako jsou počítačové kurzy nebo základy podnikání, vedení projektů, programy zaměřené na daňovou problematiku atd. Širokou nabídku kurzů najdete na stránkách ministerstva práce sociálních věcí.

Ztráta zaměstnání je pro většinu lidí velmi emotivně vypjatou zkušeností. Zvlášť špatně ji nesou lidé nad 50 let, kteří se bojí, že jsou již pro zaměstnavatele neperspektivní. Většinou starší lidé se domnívají, že na svém stávajícím pracovním místě zůstanou až do důchodu, ale v dnešní době je potřeba se neustále něčemu novému učit a přizpůsobovat se novým nárokům.

Nejtěžší je situace, kdy člověk přichází o zaměstnání několikrát po sobě, nebo je nezaměstnaný rok a více. Velkou podporu v tomto těžkém období byste měli najít v rodině, u svých nejbližších. Ztráta zaměstnání je stresující, ale nevztahujte vinu ihned na sebe. Ve velké většině případů nemusí jít o vaše osobní selhání.

Sama o sobě je ztráta zaměstnání psychicky velmi náročnou situací, ale jak ukazují příklady z praxe, člověk nesmí ztrácet optimismus. Každýmá šanci najít takovou práci, která jeho profesní rozvoj a kariéru může posunout jiným, novým směrem.