„Dosavadní izolace a povrchová úprava byly za hranicí životnosti a do tělesa vyhlídky při deštích zatékalo. Prozatím se odstraňuje podlaha terasy a krychle uprostřed ní , tzv. kubík. Ten bude nově vyzděn průběžně s pokládkou speciální izolace. Rekonstrukci za 200 tisíc korun z městské pokladny završí kamenná dlažba z mrákotínské žuly a osazení atypicky kovaným zábradlím,“ nastínil probíhající práce tiskový mluvčí Ivan Přibík.

Podle něj dnes už jen pamětníci vědí, že přední stranu vyhlídky, postavené v roce 1930 Spolkem pro okrašlování a ochranu domoviny, původně zdobil reliéf T. G. Masaryka. Za německé okupace však musela být odstraněna, stejně jako pamětní deska bitvy u Zborova na zdi radnice. Po válce ji tehdejší stavitel Josef Máca objevil ve Velvarech mezi lupem okupantů, nechal ji převézt zpět do Třebíče, opravit a vrátit na své místo. Ne na dlouho. V pohnutých 50. letech ji tajně sejmul a do řeky Jihlavy před mocipány ukryl doktor František Falbr, za což byl odsouzen a vězněn. Masarykův medailon byl poté státní bezpečností zničen.