„Stalo se to poprvé, deště byly opravdu intenzivní, jde o zdroj povrchové vody,“ vysvětlila opatovská starostka Lenka Štočková.

Vodovod z prameniště napájí krom Opatova i Předín a Štěměchy. Lidé si chodí pro pitnou vodu do cisterny.