Takový je závěr finančního a kontrolního výboru města, s nímž na dnešním jednání zastupitelů předstoupil Miroslav Zahrádka (KSČM).

„Oba výbory naznaly, že s majetkem města bylo nakládáno účelně a hospodárně,“ tlumočil usnesení. Zároveň konstatoval, že výbory se necítí způsobilé posoudit, zda byl porušen zákon o obcích, jak se zejména opoziční zastupitelé domnívají.

Usnesení o hospodárnosti prodeje v zasedací síni radnice vyvolalo velmi živou diskusi. Členové strany Heřman zpátky na radnici! se dovolávali právní expertizy celé kauzy.

Návrh Pavla Heřmana ale nezískal dostatečnou podporu. Pro expertizu hlasovalo devět zastupitelů, proti dvanáct, pět se zdrželo.
O případném pochybení při prodeji městských pozemků tedy rozhodne soud, trestní oznámení letos podalo občanské sdružení Transparency International.