„Ve dnech 27. listopadu 2011 31. ledna 2012 v našem městě probíhá charitativní sbírka pro jaroměřického chlapce Martina Svobodu, který se narodil s vážným zrakovým postižením,” píše se na webových stránkách města.

Pokladničky pro sbírku jsou umístěny v Obchodním domě Rokytná a na náměstí Míru u kašny na rozsvícených lípách, nebo můžete příspěvek zaslat bezhotovostně na účet číslo: 248483042/0300.