Letos poprvé se nebude konat na Středisku ekologické výchovy Chaloupky, nýbrž v nově vznikajícím Centru ochrany přírody Chaloupky v Zašovicích 13.
Již tradičně se průběžně od 18. do 31. července sjede až 40 dobrovolníků ze všech koutů České republiky, aby společně bydleli, stravovali se, pracovali a bavili se.


První týden se vstává v půl páté ráno, dokud se orosená nepolehlá tráva dobře kosí, aby se v devět hodin zasedlo k chutné snídani. „Program v průběhu dne se přizpůsobuje počasí. Tráva se rozhazuje, obrací, suší, seno se pak kopí, nakládá a odváží mimo chráněná území. Večery jsou zpestřeny kulturním programem nebo rukodělnou činností,“ popsala Kateřina Feikusová ze ZO ČSOP Kněžice.


Dobrovolníkům hradí ZO ČSOP Kněžice stravu a ubytování a proplácí jízdné po ČR při minimální délce pobytu tři dny. Poslední čtyři roky se Kosení účastní pravidelně také zahraniční dobrovolníci, loni např. až z Jižní Koreje nebo Španělska. Předchozí praxe v ručním kosení není nutná. Kosení slouží jako kvalitní kurz pro začátečníky, stejně jako společný trénink zdatnějších „kosáků“. „Nutno je přivézt si jen terénní oblečení na práci, slaměný klobouk či šátek, dobré holínky a pláštěnku. Pracovní nářadí i ochranné pomůcky jako repelenty či rukavice zajišťuje ZO ČSOP Kněžice. Pozvánku naleznete na zbrusu nových webových stránkách www.csopknezice.cz,“ Feikusová.


Ochrana přírody za pomoci dobrovolníků patří ke kořenům činnosti ZO ČSOP Kněžice. Dobrovolná péče o přírodně cenné území – Přírodní památku Urbánkův palouk – začala v roce 1984. O rok později vyhlášen jako „Laboratoř v přírodě“ pro oddíl Mladých ochránců přírody při ZŠ Kněžice. Stal se místem pro rozvíjení biologických znalostí a dodnes přispívá k záchraně mizejících rostlinných druhů podhorských luk. Ve stejnou dobu se ZO ČSOP Kněžice začalo starat o Přírodní rezervaci Na Podlesích. „Péče o chráněné podmáčené louky a bývalé pastviny s výskytem ohrožených rostlinných druhů je péčí o přírodní dědictví, které nám, stejně jako dědictví kulturní, zanechali naši předkové, vysvětluje Feikusová.