I Martínkovští Sokolové tím přispěli k průběhu letošního sletu, který se konal v roce 100. výročí vzniku Československa. „Historie Sokola a republiky spolu po celých sto let úzce souvisí tak, jak tomu u žádného jiného spolku není. Sokolové stáli u zrodu legií, v prvních dnech mladé republiky organizovali brannou moc a zajišťovali pořádek a ochranu majetku i obyvatel. I z toho důvodu se celý sletový týden nesl ve znamení letošního pro naši vlast i Sokol významného výročí. A Sokolové z Martínkova byli poprvé jeho součástí,“ řekl starosta martínkovské jednoty Josef Pléha.