„Studijní obor bude zaměřený na ucelenou komplexní přípravu vysoce kvalitního personálu pro malé a střední podniky v oblastech strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky,“ oznámil kvestor vysoké školy Michal Blažek.

„Obor je vyváženým mixem ekonomických, právních, technických věd a společenských věd, důraz je kladen na informatiku a výpočetní techniku,“ doplnil kvestor.