„Pokud někdo hlasovací lístky nedostal, nebo je ztratil, k volbám jít samozřejmě může. Přímo ve volební místnosti dostane hlasovací lístky nové,“ připomněla Jan Škrdlová, která má na starosti přípravu a organizaci voleb na jihlavském magistrátu. tam sídlí jeden z registračních úřadů.


Volební lístky všechny úřady doručovaly na základě stálého seznamu voličů. Tyto seznamy byly sestavovány na základě údajů o trvalém pobytu v občanských průkazech obyvatel. „Jestliže někdo bydlí jinde, než kde je k trvalému pobytu přihlášen, musí nalézt hlasovací lístek právě na adrese, kde má trvalý pobyt,“ doplnila Škrdlová.


Adresy volebních okrsků a volebních místností jsou ve všech městech a obcích uvedeny na místních vyhláškách vydaných nejpozději do konce srpna.
Volby začnou už za dva dny. Volební místnosti se otevřou v pátek 15. října ve čtrnáct hodin a uzavřou o čtyřiadvacet hodin později.