Kandiduje pouze jedna strana

Tehdy zvítězilo Sdružení 2006 a mělo právo dosadit tři své kandidáty. Na poražené Sdružení nezávislých kandidátů Meziříčko nakonec zbyla v nově vzniklém pětičlenném zastupitelstvu dvě místa. Nutno podotknout, že nezávislí jsou zároveň vesměs členy KSČM.

A co způsobilo rozkol?

Názory obou stran se různí. Ihned po posledních komunálních volbách se noví zástupci obce sešli a ukázalo se, že hlasovací poměr se změní. „Josef Bílý, který spolupracoval původně s námi, na ustavujícím zasedání přešel k protistraně. Ukázalo se, že je také v KSČM, stejně jako oni. Ale to my jsme netušili,“ uvedla Lenka Neduhová ze Sdružení 2006. Ta jako jedna z mála byla ochotná se ke svým názorům přihlásit. „Nám ostatním to vzalo energii na další práci a já jsem po zralé úvaze odstoupila,“ dodala.

Rodinný podnik?

Starší žena, která si výslovně nepřála být jmenována, poznamenala: „Celé to sdružení nezávislých je vlastně rodinný podnik. Jsou to staří komunisté, jejich chování vůči lidem ani nechci popisovat. Miroslav Pátek je u policie, teď tady kandiduje. Jejich chování je nepříjemné. Donášení, sledování, pomluvy. Lepší si jich vůbec nevšímat. A vždycky jich bude dost, aby si volby udělali, jak chtějí.“

Bývalý místostarosta Ladislav Pátek se důrazně odmítl k čemukoliv vyjadřovat: „Už jsem nějaké články o našich volbách četl v novinách. Podle mého názoru byly jednostranné. Já vám v žádném případě své stanovisko vysvětlovat nehodlám. Na tom jsme se usnesli,“ řekl pouze.

Jeden ze zastupitelů, který rovněž odmítl publikovat své jméno, poznamenal: „Paní Neduhová se přistěhuje z Vídně a myslí si, že nám tu bude něco vysvětlovat. Je poznamenaná rokem šedesát osm. Nezvolili jsme ji starostkou. Nechtělo se jí pro zdejší lidi dělat, tak šla! Obec kvůli ní přišla o veliké peníze – nemohli jsme žádat o dotace,“ řekl rozhořčeně. Neduhová o své zkušenosti s Vídní uvedla: „Žila jsem tam dlouho, volila jsem pravidelně. My teď v Meziříčku nemáme koho vybírat, je tu jedna strana. Těžko říct, jaká bude volební účast.“

Volby se konají v sobotu od sedmi hodin ráno do dvaadvaceti hodin večer v kulturním domě. Kandiduje pouze jediná strana – Sdružení nezávislých kandidátů Meziříčko.