Vodovodu, který do Třebíče a dalších obcí přivádí vodu z Mostiště, které vzniklo přehrazením řeky Oslavy u Vídně nedaleko Velkého Meziříčí, je padesát let.

Na Třebíčsko z něj ročně přiteče milion kubíků pitné vody. Z vranovské úpravny vody Štítary za stejnou dobu třikrát víc. Obě nádrže mají i jiné rozdíly.

Tím zásadním je objem vody, kterou jsou schopny pojmout. „Vranov je podstatně větší než Mostiště, a proto je schopen snáze vstřebat vlivy z okolí, například sucho," řekl ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti Jaroslav Hedbávný.

To, že by Mostiště Třebíčsku a Žďársku v nejbližších desítkách let nestačilo, ale vyloučil. Na současnou potřebu lidí totiž údajně stačí, aby tamní úpravna fungovala na pouze asi padesát procent svého výkonu. Rezervy v případě navýšení odběrů vody jsou tedy značné.

Navíc se navýšení odběrů vody nepředpokládá. „Při stavbě totiž bylo předpokládáno, že denní spotřeba jedné osoby může stoupnout až na dvě stě litrů vody. Realita je ovšem jiná, na Třebíčsku jde o 60 až 70 litrů. Vše je tedy výrazně naddimenzováno," podotkl Jaroslav Hedbávný.

Vodovod z Mostiště není jen významnou hospodářskou stavbou, ale také zajímavým cílem pro turisty. Na jeho trase lze najít několik podivuhodných objektů, například armaturní šachtu u Rudíkova v podobě ponorky nebo vodojem ve tvaru jehlanu u Hroznatína. „Je to součástí cyklotras. Pro zájemce vznikl i papírový průvodce," dodal tajemník Svazku obcí Vodovody a kanalizace Karel Nedvědický.

Do rekonstrukcí přehrady Mostiště bylo v posledních deseti letech investováno asi půl miliardy korun, za další peníze se obnovuje vodovodní potrubí.

Finance budou brzy potřeba také pro modernizaci úpravny vody u Heraltic, kde se pro Třebíčsko filtruje voda z třetího zdroje nenahraditelné tekutiny.