Hygienická stanice zahájila pravidelné letní odběry

Přísné kontroly hygienických limitů provádí nejen v bazénech a na venkovních plochách umělých koupališť. První vzorky jakosti byly odebrány i z určených povrchových vod a nadále budou testovány ve čtrnáctidenních intervalech, v případě zhoršení i v kratších.

V ostatních rybnících a vodních tocích se mohou lidé koupat na vlastní riziko, přesto i tam KHS odběry provádí a orientačně sleduje jednou za 14 dní. Na Třebíčsku mezi tyto lokality patří vodní nádrž Lubí, ležící severovýchodně od Třebíče směrem k obci Ptáčov, rybník Kuchyňka na okraji Třebíče u výjezdu na Račerovice, dále rybník Pyšelák v rekreační oblasti mezi Budišovem a Pyšelem a posledním je velký chovný rybník Rathan u Náměště nad Oslavou.

Bakterie a sinice

Kvalita vody se posuzuje dle několika sledovaných ukazatelů. Indikátorem obecného bakteriálního a fekálního znečištění jsou bakterie, jejichž zvýšený výskyt může vést od běžných střevních a žaludečních potíží až k závažným onemocněním. Mezi ně se řadí koliformní bakterie, enterokoky, salmonela a enteroviry. Hodnotí se také pH vody, barva, průhlednost, viditelné znečištění, přítomnost minerálních olejů, i ústa, nos a hrtan dráždících fenolů. Měří se též koncentrace kyslíku a fosforu, jejichž hodnoty vliv na koupání nemají. Množství rostlinného barviva chlorofylu slouží coby ukazatel řas a sinic. Ty lze posoudit i pomocí mikroskopu či pouhým okem.

Čtyři stupně hodnocení

Testovaná voda se následně hodnotí jako voda vhodná ke koupání nebo voda se zhoršenou jakostí, která může vyvolat problémy u citlivých jedinců. Hygienickým požadavkům pak neodpovídá voda ke koupání nevhodná. Posledním stupněm je voda ke koupání nebezpečná, kdy hrozí akutní poškození zdraví a v takovém místě se vyhlašuje zákaz koupání.

Deník přináší poslední výsledky z výše jmenovaných vodních ploch ze dne 28.května, aktuální informace bude pravidelně zveřejňovat.

Lubí – voda vhodná ke koupání, u břehů nafoukaný pyl.

Kuchyňka – voda vhodná ke koupání, u břehů na hladině posečená tráva.

Pyšelák – zhoršená jakost vody, páchne bahnem, u břehů žabinec.

Rathan – voda vhodná ke koupání, mírně zkalená, bez viditelného znečištění.

Zdroj: KKHS Jihlava