„Utonutí je v České republice druhou nejčastější úrazovou příčinou náhlé smrti dětí a mládeže a čtvrtou u dospělé populace. Z tohoto pohledu je činnost Vodní záchranné služby na velkých vodních plochách zcela nezastupitelná a nenahraditelná,“ řekl předseda místního spolku vodních záchranářů Petr Němec.

Veškerou činnost dělají vodní záchranáři zdarma ve svém volném čase, přesto na vysoce profesionální úrovni.

Stavbu stanice na Dalešické přehradě zaplatilo Ministerstvo vnitra. Vybavení stanice bylo pořízeno z peněz od Kraje Vysočina.

Vodní záchranná služba ČČK slavila v roce 2018 padesáté výročí svého založení. Třebíčská pobočka bude v příštím roce slavit čtyřicáté výročí.