„Do běžně nepřístupných prostor by se mohlo podívat přes 500 návštěvníků,“ řekl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Nejsilnějším zážitkem pro návštěvníky bývá návštěva prostor přivaděčů vody, které mají v průměru šest metrů a na lopatky turbíny přivádí 150 kubíků vody za sekundu. Návštěvníci se podívají nejen do strojovny k turbínám, ale zajdou se podívat až na kótu mínus 27 metrů pod sypanou hráz. Návštěvníky čeká 165 schodů dolů a nahoru v omezeném čase.

„Samotné Infocentrum Vodní elektrárny Dalešice může navštívit každý, bez omezení věku a dokonce i předchozí registrace, v době od 9 do 15 hodin po oba dva dny. Děti do patnácti let si budou moci strojovnu prohlédnout z galerie Infocentra,“ popsal mluvčí.

Zájemci o prohlídky se mohou hlásit co nejdříve na mail: infocentrum.edu@cez.cz.

Působivá vodní elektrárna v loňském roce pomyslně pokryla spotřebu téměř 132 tisíc průměrných českých domácností. Její hlavní účel je ale jiný. Je významným prvkem energetické soustavy, který umožňuje vyrovnávat rychlé změny spotřeby či výroby v důsledku například změn počasí. Vodní nádrž současně slouží k rekreačním účelům i jako zásobárna vody pro provoz Jaderné elektrárny Dukovany.