S pomocí techniky provádějí sondy v místech, kde plánují postavit novou úpravnu vody. „Zjišťujeme, jaké podloží je v místě, kde bude úpravna stát,“ řekl vedoucí provozu Jan Urbánek.

Nová úpravna bude filtrovat vodu ze dvou nových vrtů. Jejich připojení navýší kapacitu heraltického prameniště zhruba o 400 kubíků vody denně. K posílení zdroje podzemí pitné vody v Heralticích vodaře přinutilo sucho. Dříve tamní zdroj dával 25 vteřinových litrů, v posledních letech však stále méně. Letos vydatnost zdroje klesla na historické minimum, pod deset vteřinových litrů. Nové vrty by měly zvýšit kapacitu prameniště o pět vteřinových litrů.

Souběžně se zahájením sond vodaři připravují projektové práce. Stavět by se mělo začít za rok, hotovo by mohlo být na konci roku 2019. „Nová úpravna by měla zapadat do areálu prameniště tak, aby nerušila historický ráz původní úpravny z 30. let minulého století,“ poznamenal Jan Urbánek.