Maximální částka, kterou může jedno zařízení získat, je čtvrt milionu korun.

Program Vpoho podporuje tak zvaná nízkoprahová zařízení. Ty pracují s neorganizovanou mládeží, která tráví svůj volný čas na ulice. Kluby se tak snaží předcházet negativním jevům souvisejícím s dospíváním, například užívání drog, kriminalitě či šikaně.

„Na ulicích vysočinských měst jsou stovky bezprizorních dětí, které nevědí, co s volným časem a nudí se. Nízkoprahové kluby jim nabízejí bezpečný prostor pro trávení volného času a pomocnou ruku,“ řekla ředitelka Nadace Vodafone Inga Kaškelyte.

O peníze mohly kluby žádat nadaci Vodafone už v loňském roce. Na vysočině uspělo pět klubů, žďárské Ponorka a Nadosah, jihlavský Vrakbar, pacovská Spirála a třebíčský Klub Zámek, kterému přišlo na účet 120 tisíc korun. “Dostali jsme devadesát tisíc na doplnění polovičního úvazku zaměstnankyně. Dalších deset tisíc jsme použili na vybavení keramické dílny. Za zbývajících dvacet jsme pořídili posilovací nářadí do tělocvičny,” zrekapitulovala tehdejší vedoucí Klubu Zámek Pavla Krčálová.

Podmínkou úspěchu bylo využití peněz na inovaci, tedy právě na nové vybavení a nové služby. Zámek žádal také o finanční podporu na provoz, ale neuspěl.

“Větší šanci na dotaci od Nadace Vodafone mají organizace, které spadají pod Českou asociaci streetwork. Nadace Vodafone funguje dobře. Garantuje, že peníze od ní dostanou jen ty opravdu dobře fungující kluby a zařízení,” dodala Krčálová.