Lidé mohou čekat výluky v dodávce vody, vodaři rozjeli rekonstrukci, jaká nemá obdoby

Místa, odkud proudí pitná voda třebíčským spotřebitelům, jsou tři: Heraltice, Štítary a Mostiště.

„Do prosince 2009 má být rekonstrukce ukončena. V současnosti probíhají práce směrem od Třebíče na Heraltice, opravujeme vodojem Kracovice,“ nastínil Jaroslav Hedbávný, ředitel Vodárenské akciové společnosti Třebíč, která akci zastřešuje. A výluky v dodávce pitné vody do domácností i firem lze očekávat.

Oficiální webové stránky www.vodarenska.cz mají za úkol informovat veřejnost o průběhu megaakce a možných komplikacích. Nyní trochu krkolomně leč srozumitelně hlásají: „Spotřebiště Třebíč Borovina bude přibližně do 22. prosince tohoto roku provizorně zásobováno vodou přes redukční šachtu u vodojemu ZON přímo z přivaděče Heraltice, ve špičkách z vodojemu Kostelíček.“ Upozorňují na možné krátkodobé zhoršení kvality dodávané vody – zákal. Rovněž tlak ve vodovodní síti může kolísat.

Historie využití heraltické vody se píše od třicátých let 20. století. Ze sedmi vytipovaných pramenišť se tehdejší vodaři rozhodli využít dvě. Nyní se začíná uvažovat o případném využití zbylých pěti. Geologický průzkum bude ukončen na přelomu let 2008 – 2009.

Voda z 13 kilometrů vzdálených Heraltic zásobuje mimo jiné i známého výrobce sodovek ZON Třebíč. Přímo u prameniště už je zavedeno průběžné měření kvality pitné vody, jaké je v Česku ojedinělé. Údaje putují automaticky průběžně na třebíčský dispečink. Vzhledem k tomu, že voda přitéká do okresního města deset hodin, mají vodaři dost času zareagovat, pokud by se její kvalita zhoršila.

Další kapitola rekonstrukce se píše - rovněž od letoška - ve Štítarech, kde přes úpravnu prochází voda čerpaná z Vranovské přehrady a proudí dále do kohoutků většiny území Třebíčska.

Nastoupí tu nová technologie čištění přes granulované aktivní uhlí. Voda se bude dezinfikovat UV zářením a o dvě třetiny menším množstvím chloru, než dosud.

V areálu úpravny vody vzniknou ještě nová uložiště kalů. Měnit se bude potrubí od Častohostic přes Moravské Budějovice do Třebíče. A rekonstrukcí projdou i tři vodojemy na trase. Zajímavostí je, že bude opuštěn původní na kraji Budějovic i současná velká čerpací stanice, přičemž jejich funkci plně převezme nová armaturní komora. Ta zásobuje nejen město, ale i Dukovany. Tento přivaděč by měl hlásit hotovo na podzim příštího roku.

A konečně - od příštího roku započne výměna potrubí ve směru od Mostiště - Oslavičkou počínaje po Třebíč. Výluky v dodávkách vody lze potom očekávat v Pocoucově, Budíkovicích, Trnavě a Okřešicích a dalších napojených obcích.

Na uskutečnění tohoto smělého projektu si zadavatel Vodovody a kanalizace (VAK) svazek obcí se sídlem v Třebíči vyjednal 69 procent prostředků z dotací EU, finanční injekci poskytl i Státní fond životního prostředí.

Po jejím ukončení lze předpokládat, že pitná voda podraží. „Cena půjde nahoru určitě,“ vyjádřil se předseda představenstva VAK Miloš Mašek nedávno.