Průzkum jednoho z nejvýznamnějších podzemních zdrojů pitné vody na Českomoravské vrchovině potrvá do konce příštího roku. Na jeho financování se podílí ministerstvo životního prostředí. Řekl Jaroslav Hedbávný, ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti.

Z heraltického prameniště ročně proudí asi 600.000 metrů krychlových vody, což představuje přibližně pětinu množství rozváděného touto vodárenskou společností. "Kdyby jí bylo ještě více, bylo by to zajímavé jak kvalitativně, tak ekonomicky," řekl Hedbávný. Převážná část pitné vody pochází z povrchových nádrží, na Třebíčsko teče z jihomoravských Štítar a z Mostiště na Žďársku. Divize zásobuje vodou asi 95.000 lidí.

U heraltického prameniště byl vybudován vodovod ve 30. letech minulého století. Teče z něj tak dobrá voda, že může být podávána i kojencům. Lze ji použít téměř bez úprav, proto vyjde levněji než voda z přehrad. Pokud hydrogeologický průzkum potvrdí další vydatné a kvalitní zdroje, budou u nich obce budovat nová jímací zařízení. "Ale myslím si, že by tam byla poměrně rychlá návratnost," uvedl ředitel.

Geologové z jihlavského družstva Geomin se budou věnovat sedmi nejnadějnějším místům. Průzkum potrvá po celý rok, aby byla vydatnost pramenů prověřena ve všech ročních obdobích a za různého počasí. Výsledky by měly být do konce příštího roku. Svazek obcí za průzkumné práce zaplatí asi 500.000 korun, stát na ně přidá přibližně dva miliony.

Podle průzkumu, který geologové v kraji provedli během posledních dvou let, je na Vysočině 14 významných podzemních zdrojů pitné vody, které se nevyužívají nebo by z nich mohlo být čerpáno více vody než dosud. V regionu se z větší části pije voda z vodárenských nádrží. Jsou ale zranitelnější než podzemní zdroje, ovlivňují je například klimatické změny.